Школски одбор

Састав Школског одбора за 2020/2021

Име и презиме

Звање

Именовање у име

Предсједник / Потпредсједник /Члан

Бојана Мирић Професор разредне наставе Из реда запослених Предсједник ШО
Никола Церовић Дипломирани економиста – менаџер финансија Из реда јединице лок. самоуправе Замјеник предсједника
Биљана Вуковић Наставник математике и физике Из реда запослених Члан
Јелена Нешковић Дипломирани економиста – библиотекар Из реда родитеља Члан
Ивана Николић Професор физичке културе Из реда родитеља Члан
Адријана Матијевић Професор математике и рачунарства У име оснивача Члан
Љиља Јанковић Глуховић Доктор стоматологије У име оснивача Члан