Провјеру  постигнућа ученика 9. разреда и ове школске године је организовао и провео Републички педагошки завод Републике Српске.  Циљ овог тестирања је да се утврди ниво знања, умијења и вjештина из предмета српски језик и математика, којима су ученици овладали на крају основне школе. Провјера знања је извршена 24.4. ( српски језик) и 25.4. (математика). Ученици завршних разреда су се активно припремали за ову провјеру помоћу збирки задатака које су на вријеме објављене на сајту РПЗ, али и на нашем сајту. Тестирању није приступио само један ученик, дакле тестове је радило 78 ученика из 3 одјељења централне школе и 3 ученика ПО Борике.

Ово је пета година да се изводи провјера постигнућа у основним школама из српског језика и математике, али већ ове године један број школа је учествовао у експерименталном извођењу мале матуре за основце.  У Закону о основном васпитању и образовању  из 2017. године, мала матура је обавезна за све основце.