Савјет ученика

Чланови Савјета ученика – школска 2022/2023. година

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ
     
1. Даница Ристановић I-1
2.. Софија Нешковић I-2
3.. Анђелија Мандић I-3
4. Лука Кременовић I-4
5. Милица Нерић II-1
6. Вања Вуковић II-2
7. Емилија Батинић II-3
8. Никша Обрадовић III-1
9. Нађа Нерић III-2
10. Марија Ђерић III-3
11. Александар Јовичић IV-1
12. Дуња Вуковић IV-2
13.
Урош Бурлица
IV-3
14. Катарина Јањић IV-4
15. Теодора Лелек V-1
16. Мирна Ерић V-2
17. Мартина Перишић V-3
18. Елена Бјелица V-4
19. Ајла Козлић VI-1
20. Аника Соколовић VI-2
21. Mилица Симсија VI-3
22. Јулија Перовић VII-1
23. Михајло Соколовић VII-2
24. Ивана Пухалац VII-3
25. Магдалена Перковић VII-4
26. Марта Косорић VIII-1
27. Анђела Ковачевић VIII-2
28. Јана Лимић, предсједник VIII-3
29. Милан Планојевић ПО Борике VI,VII
30. Николина Шиљак IX-1
31. Тамара Зељаја IX-2
32. Дејана Ујић, записничар IX-3
33. Марија Ковачевић IX-4
34. Марко Планојевић ПО Борике VIII,IX
35. Јелена Планојевић ПО Борике РН
36. Јованка Глуховић ПО Стјенице
37. Жељко Николић ПО Бранковићи
38. Адил Омановић ПО Жепа


ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  УЧЕНИКА
САДРЖАЈ РАДАВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕНОСИОЦИ АКТИВНОСТИНАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Доношење Програма рада Савјета ученика за школску 2022/23.годинуСептембарПредсједник СУ ПедагогРазговор, дискусија
Усвајање  пословника о раду Савјета ученикаПредсједник СУАнализа, разговор
Избор новог руководства Савјета ученика и формирање тимова Савјета  ученикаЧланови  Дискусија
Разматарње школског календараЧланови  Разговор
Разматрање Плана и програма екскурзије, излета, школе у природиЧлановиРазговор, дискусија
Свјетски дан дјетета – 20.11. Дан сигурнијег интернета  – 09.02. Дан аутизма – 02.04.  Новембар фебруар АприлЧланови едукативног тима, педагогПано, ликовни и литерарни радови, разговор на часовима ВРОЗ-а
Интернет и дијете фебруарЧланови, педагогPowerPoint  презентација
Обиљежавање Дјечије недјељеПрва седмица октобраЧланови, координатор СУПредавање на часовима ВРОЗ-а
Учешђе у организацији Дана школе и Дана ученичких постигнућаЈануар, јунЧланови  Изложбе, учешће у спортским активностима
Уређење школског простора  Октобар  Чланови, ученици ликовне секцијеОсликавање ентеријера школе
Упознавање чланова Савјета ученика са постигнућима ученикафебруарПедагошко-психолошка служба школе  Извјештавање  
Избор члана Комисије за избор ученика генерацијеМајПредсједник СУ ЧлановиРазговор, дискусија
Разматрање одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитнообразовни рад у школиТоком годинеПредсједник СУ Педагог психолог  Разговор, дискусија
Публиковање ученичких интереса у оквиру школе (безбједност ученика, школа без насиља, поклони књигу, помози другу…)Током годинеПредсједник СУ, члановиПокретање акција, панои, флајери
Учешће у пројектима у интересу ученикаПо потребиПредсједник СУ, чланови, директорРазговор, дискусија, анализа
Сарадња са СУ Средње школе Рогатица, Савјетом родитеља школе, са педагошко-психолошком службом школеПо потребиПредсједник СУСастанци
Анализа реализације ГПР Савјета ученикаЈунПредсједникИзвјештај