Савјет родитеља

У складу са чланом 91. став 5. Статута школе Савјет родитеља броји девет чланова.

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА РОДИТЕЉА
 Редни бројИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉАРАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА РОДИТЕЉА
1.Миња МалишићIчлан
2.Зорица ЕрићIIзаписничар
3.Дарјана ЈовичићIIIчлан
4.Горица Ћућула-ШаренацIVпредсједник
5.Бојана ЂурићVчлан
6.Маријета РосићVIчлан
7.Свјетлана БожићVIIчлан
8.Вела МотикаVIIIчлан
9.Наташа ДувњакIXзамјеник предсједника
ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  РОДИТЕЉА
САДРЖАЈ ПРОГРАМАВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕНОСИОЦИ АКТИВНОСТИНАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
– Усвајање Програма рада Савјета родитеља за 2017/2018. годину– Усвајање Пословника о раду Савјета родитеља школе– Упознавање с Годишњим програмом рада школе за школску 2017/2018. год.– Разматрање Плана и програма екскурзије, излета и школе у природи,– Именовање Комисије и  избор добављача хране за продужени боравакСептембарПредсједник Савјета родитеља, директор, педагогРазговор, дискусија, анализа, договор
– Упознавање са извјештајем о реализацији екскурзије– Разматрање намјене коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља (уколико их буде)НовембарПредсједник Савјета родитеља, директор, педагогРазговор, дискусија, анализа, договор
– Разматрање успјеха ученика у учењу и владањуЈануарПредсједник Савјета родитеља, директор, педагогРазговор, дискусија, анализа, договор
– Израда и реализације пројеката којима се унапређује васпитно-образовни рад у школи– Едукација родитеља о развојним потребама дјеце и сличноМартПредсједник Савета родитеља, Центар за социјални рад, чланови тима „Брига о дјеци- заједничка обавеза и одговорност“Разговор, дискусија, анализа, договор
– Упознавање са извјештајем о реализацији  школе у природи– Именовање члана Комисије за обраду приједлога за избор ученика генерације у основној школи– Разматрање Плана и програма јутарњег чувања и продуженог боравкаМајПредсједник Савјета родитеља, директор, педагогРазговор, дискусија, анализа, договор
– Разматрање успјеха ученика у учењу и владању– Анализа реализације Програма рада Савјета родитеља за школску 2017/2018. годинуЈунПредсједник Савјета родитељаРазговор, дискусија, анализа, договор
– Усвајање Програма рада Савјета родитеља за 2017/2018. годину– Усвајање Пословника о раду Савјета родитеља школе– Упознавање с Годишњим програмом рада школе за школску 2017/2018. год.– Разматрање Плана и програма екскурзије, излета и школе у природи,– Именовање Комисије и  избор добављача хране за продужени боравакСептембарПредсједник Савјета родитеља, директор, педагогРазговор, дискусија, анализа, договор
– Упознавање са извјештајем о реализацији екскурзије– Разматрање намјене коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља (уколико их буде)НовембарПредсједник Савјета родитеља, директор, педагогРазговор, дискусија, анализа, договор
– Разматрање успјеха ученика у учењу и владањуЈануарПредсједник Савјета родитеља, директор, педагогРазговор, дискусија, анализа, договор
– Израда и реализације пројеката којима се унапређује васпитно-образовни рад у школи– Едукација родитеља о развојним потребама дјеце и сличноМартПредсједник Савета родитеља, Центар за социјални рад, чланови тима „Брига о дјеци- заједничка обавеза и одговорност“Разговор, дискусија, анализа, договор
– Упознавање са извјештајем о реализацији  школе у природи– Именовање члана Комисије за обраду приједлога за избор ученика генерације у основној школи– Разматрање Плана и програма јутарњег чувања и продуженог боравкаМајПредсједник Савјета родитеља, директор, педагогРазговор, дискусија, анализа, договор
– Разматрање успјеха ученика у учењу и владању– Анализа реализације Програма рада Савјета родитеља за школску 2017/2018. годинуЈунПредсједник Савјета родитеља Разговор, дискусија, анализа, договор