Родитељи

У складу са чланом 91. став 5. Статута школе Савјет родитеља броји девет чланова.

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА РОДИТЕЉА
 Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА РОДИТЕЉА
1. Миња Малишић I члан
2. Зорица Ерић II записничар
3. Дарјана Јовичић III члан
4. Горица Ћућула-Шаренац IV предсједник
5. Бојана Ђурић V члан
6. Маријета Росић VI члан
7. Свјетлана Божић VII члан
8. Вела Мотика VIII члан
9. Наташа Дувњак IX замјеник предсједника

 

 

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  РОДИТЕЉА
САДРЖАЈ ПРОГРАМА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
– Усвајање Програма рада Савјета родитеља за 2017/2018. годину

– Усвајање Пословника о раду Савјета родитеља школе

– Упознавање с Годишњим програмом рада школе за школску 2017/2018. год.

– Разматрање Плана и програма екскурзије, излета и школе у природи,

– Именовање Комисије и  избор добављача хране за продужени боравак

Септембар Предсједник Савјета родитеља, директор, педагог Разговор, дискусија, анализа, договор
– Упознавање са извјештајем о реализацији екскурзије

– Разматрање намјене коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља (уколико их буде)

Новембар Предсједник Савјета родитеља, директор, педагог Разговор, дискусија, анализа, договор
– Разматрање успјеха ученика у учењу и владању Јануар Предсједник Савјета родитеља, директор, педагог Разговор, дискусија, анализа, договор
– Израда и реализације пројеката којима се унапређује васпитно-образовни рад у школи

– Едукација родитеља о развојним потребама дјеце и слично

Март Предсједник Савета родитеља, Центар за социјални рад, чланови тима „Брига о дјеци- заједничка обавеза и одговорност“ Разговор, дискусија, анализа, договор
– Упознавање са извјештајем о реализацији  школе у природи

– Именовање члана Комисије за обраду приједлога за избор ученика генерације у основној школи

– Разматрање Плана и програма јутарњег чувања и продуженог боравка

Мај Предсједник Савјета родитеља, директор, педагог Разговор, дискусија, анализа, договор
– Разматрање успјеха ученика у учењу и владању

– Анализа реализације Програма рада Савјета родитеља за школску 2017/2018. годину

Јун Предсједник Савјета родитеља Разговор, дискусија, анализа, договор
– Усвајање Програма рада Савјета родитеља за 2017/2018. годину

– Усвајање Пословника о раду Савјета родитеља школе

– Упознавање с Годишњим програмом рада школе за школску 2017/2018. год.

– Разматрање Плана и програма екскурзије, излета и школе у природи,

– Именовање Комисије и  избор добављача хране за продужени боравак

Септембар Предсједник Савјета родитеља, директор, педагог Разговор, дискусија, анализа, договор
– Упознавање са извјештајем о реализацији екскурзије

– Разматрање намјене коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља (уколико их буде)

Новембар Предсједник Савјета родитеља, директор, педагог Разговор, дискусија, анализа, договор
– Разматрање успјеха ученика у учењу и владању Јануар Предсједник Савјета родитеља, директор, педагог Разговор, дискусија, анализа, договор
– Израда и реализације пројеката којима се унапређује васпитно-образовни рад у школи

– Едукација родитеља о развојним потребама дјеце и слично

Март Предсједник Савета родитеља, Центар за социјални рад, чланови тима „Брига о дјеци- заједничка обавеза и одговорност“ Разговор, дискусија, анализа, договор
– Упознавање са извјештајем о реализацији  школе у природи

– Именовање члана Комисије за обраду приједлога за избор ученика генерације у основној школи

– Разматрање Плана и програма јутарњег чувања и продуженог боравка

Мај Предсједник Савјета родитеља, директор, педагог Разговор, дискусија, анализа, договор
– Разматрање успјеха ученика у учењу и владању

– Анализа реализације Програма рада Савјета родитеља за школску 2017/2018. годину

Јун Предсједник Савјета родитеља

 

Разговор, дискусија, анализа, договор