Мобилни планетаријум је савремено наставно средство, које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере: сликовит приказ 88 сазвјежђа, тијела Сунчевог система, објекте дубоког неба – маглине, звјездана јата и галаксије,… Разоткривају: смјене дана и ноћи и годишњих доба, звјезде падалице, звјездане стазе, Сунчеве експлозије, црне рупе,… Пратећи садржај је била изложба модела свемирских летјелица.

Наши ученици су имали прилику да све ово доживе 11.02.2020.године, када је школу посјетила екипа са мобилним планетаријумом. Пројекције су пратиле стручна предавања искусних предавача и радознале очи наших ученика.

Овим искуством ученици развијају: истраживачки поглед на свијет, рационалније размишљање, свијест о универзуму и инспирацију за учење природних наука.