Програмом професионалне оријентације ученика за школску 2019/2020. године Школа је планирала низ активности за ученике завршног разреда. Једна од њих је и сарадња са Заводом за запошљавање Републике Српске.

Уз сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске 13. фебруара 2020. године представнице Центра за информисање, савјетовање и обуку (ЦИСО) са Пала одржале су предавање за ученике деветог разреда у нашој школи. Ученици су имали прилику добити информације о броју незапослених и запослених лица по струкама и занимањимa, дефицитарним и суфицитарним занимањима, те потребама тржишта рада на подручју наше регије. Такође ученицима су пружене све потребне информације о условима за упис у средње школе у Републици Српској.

Циљ професионалне оријентације ученика у основној школи је да помогне ученику при избору средње школе, а током цијеле школске године врши се информисање и савjетовање ученика од стране педагошко-психолошке службе школе.