Програмом професионалне орјентације ученика за школску 2018/2019. године Школа је планирала низ активности за ученике завршног разреда. Једна од њих је и сарадња са Центром за информисање, савјетовање и обуку при Заводу за запошљавање РС.

Тим поводом 15. марта 2019. године је одржано предавање за ученике деветог разреда у нашој школи,  гдје су ученици имали прилику добити информације о броју незапослених и запослених лица по струкама и занимањимa, дефицитарним и суфицитарним занимањима, те потребама тржишта рада на подручју наше регије. Такође ученицима су пружене све потребне информације о условима за упис у средње школе у Републици Српској.

На основу Програма професионалне орјентације ученика током цијеле године  врши се информисање и савjетовање ученика од стране педагошко-психолошке службе школе. На одјељењским заједницима ученици имају прилику разговарати о будућем занимању. Остварена је и сарадња са Средњошколским центром “27. јануар“ Рогатица.

Циљ професионалне оријентације ученика у основној школи је да помогне ученику при избору средње школе, односно да га усмјери ка средњој школи која одговара његовом школском успјеху, способностима и интересовањима и уједно да га упозна са потребама друштва.