Прописи

Закон о основном образовању и васпитању

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА РАДНИКЕ И УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

Правилник о оцјењивању у основној школи

Првилник о проглашењу ученика генерације у основној школи