Суб. јун 3rd, 2023

Продужени боравак

Продужени боравак организован је за ученике прве тријаде, прије и после наставе, у зависности од времена почетка и завршетка наставе и радног времена родитеља.  Радно вријеме је од 6,30 сати до 17,30 сати. Школа посједује просторне и кадровске услове за организацију овог вида проширеног програма. Обавезни садржаји и активности продуженог боравка реализоваће се у двије учионице опремљене аудио-визуелном опремом, дидактичким помагалима и адекватним намјештајем. Просторије  у којима  ученици проводе вријеме су довољно  велике, освијетљене и пријатне за боравак. Ученицима је и на располагању школско двориште гдје кроз организоване облике физичке активности проводе своје слободне вријеме. Поред редовних и слободних активности, за ученике је планирано вријеме за одмор и оброке. Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за вријеме оброка, ученицма је на располагању трпезарија која је прикладно опремљена. Водитељи продуженог боравка су дужни одвести ученике на редовну наставу, у складу са предвиђеним дневним режимом рада продуженог боравка. Учитељи су дужни превести ученике након редовне наставе у продужени боравак.

 Циљеви  рада у продуженом боравку

  • Омогућити дјетету живот испуњен различитим садржајима који повољно утичу на развој његове цјелокупне личности, те индивидуалних и јединствених потенцијала,
  • Омогућити развој и унапређење социјалних вјештина дјетета,
  • Припрема дјетета за даље образовање и цјеложивотно учење,
Разред Група Име и презиме водитеља
I прва група Снежана Пјевчевић
I друга група Маја Кушић
II и III трећа група Ивана Ивановић
II и III четврта група Драгана Станишић
II и III пета група Зорица Пенић

ДНЕВНИ ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВАКА

За прву смјену

06,30 – 7,00 – долазак и прихватање  ученика

7,00 – 7,10 –  јутарња гимнастика

7,10 – 7,40 – хигијена и припрема за доручак, доручак

7,40 – 7,45 – одвођење ученика на наставу

7,45 – 11,10 или 12,00 – боравак на редовној настави

11,10 –  12,00 – слободне активности

12,00 -12,45 – хигијена и припрема за ручак, ручак

12,45  – 13,15 – активан и пасиван одмор ученика

13,15 – 17,30 – самосталан рад ученика и израда домаћих задатака, реализација неке од слободних активности, хигијенска припрема за ужину и ужина, организовано слободно вријеме(активности по избору ученика).

За другу смјену

06,30 до 7,00 – долазак и прихватање  ученика

7,00-7,10 – јутарња гимнастика

7,10 до 7,40 – хигијена и припрема за доручак, доручак

7,40 до 12,00 – самосталан рад ученика и израда домаћих задатака, реализација неке од слободних  активности,  организовано слободно вријеме (активности по избору ученика)

12, 00 – 12,45 хигијена и припрема за ручак, ручак

12,45 – 12,50 одвођење ученика на наставу

16,25 – 17,30 по завршетку  редовне наставе, активан и пасиван одмор, организовано слободно вријеме.