Републички педагошки завод Републике Српске доноси распоред и план годишње провјере ученичких постигнућа којим је дефинисан разред и наставни предмет из којег ће се вршити провјера постигнућа. Ове године, наша школа је укључена у провјеру постигнућа ученика 5.разреда из математике и 7.разреда из основа информатике. Циљ провјере је утврђивање степена остварености очекиваних исхода учења дефинисаних наставним планом и програмом, као и унапређење квалитета васпитно-образовног рада.

С тим у вези, провјера постигнућа ће бити реализована:

  • 21.маја 2019.године са почетком у 11,00,часова у 5.разреду
  • 28.маја 2019.године са почетком у 11,00 часова у 7.разреду.

Сви ученици рјешавају задатке истог садржаја и раде на задацима 60 минута. Ученици који су обухваћени провјером постигнућа, немају наставу на дан провјере.