Даровити ученици су често непрепознати и неадекватно третирани у васпитно-образовном систему.

Наставнице наше школе Милена Лимић и Јована Амовић, као изабрани ментори заједничког пројекта Министарства просвјете и Друштва психолога Републике Српске „Подршка тимовима за подршку надареним и талентованим ученицима за рад са талентованом и даровитом дјецом у школама Републике Српске – НАУМ“, одржале су предавање на ову тему за колеге на Наставничком вијећу, 4.јануара 2024. године.

Осим о одликама даровитих ученика и начинима рада с њима, ријечи је било и о особинама доброг лидера, јер је сваки наставник својеврстан лидер чији тим чине његови ученици.

Јована Амовић, наставница руског језика и Милена Лимић, наставница разредне наставе, овом приликом су презентовале и своје ауторске менторске програме за рад са потенцијално даровитом дјецом.

Даровити ученици су ријетки и са њима би се требало посебно радити. Оквири постојећег наставног програма су за све њих сувише уски и плитки,  тако да се предметни наставник налази пред изазовним задатком да изабере посебне садржаје који ће провоцирати машту и интелект талентованих ученика.