Школска 2019/20. година почиње 02.9.2019.године (понедјељак). Ученици ће кренути по сљедећем распореду:

  • у 8,00 сати полази I ( прва) смјена (од II до IX разреда)
  • у 9,00 сати полази II (друга) смјена ( од II до IX разреда)
  • у 10,00 сати је пријем ученика I разреда

Подручне школе ће примити ученике по сљедећем распореду:

  • ПО Борике- у 8,00 сати
  • ПО Стјенице- у 8,00 сати
  • ПО Бранковићи- у 8,00 сати
  • ПО Жепа- у 9,00 сати

Одјељењске старјешине ће примити ученике у учионицама, гдје ће осмислити и реализовати један школски час, те ученике упознати са: кућним редом, обавезама и дужностима ученика, етичким кодексом, као и са планом рада предвиђеним за ову школску годину и са распоредом часова.

Свим ученицима, наставницима и родитељима сретан почетак нове школске године!