Чет. јун 1st, 2023

О нашој школи

ИСТОРИЈАТ…

Живимо и радимо у овом ужурбаном и проблемима бременитом времену, али историја основног школства нас обавезује да објективно и јасно освијетлимо оно што је било и оно што је сада у  Основној школи «Свети Сава» Рогатица.

Град Рогатица је у југоисточном  дијелу Босне и Херцеговине – Републике  Српске, са веома дугом  историјском традициjом. Историја биљежи да је прва основна школа у Рогатици изграђена и отворена 1880. године.

Први учитељ Српске основне школе у Рогатици био је Црногорац , МИЛОВАН СТАНИШИЋ из  Винића  од Даниловграда.

Зграда прве основне школе је уништена у посљедњем ратном вихору, а налазила се  на углу улице Сердар Јанка, односно то је бивши Ватрогасни дом.

Пред други свјетски рат на подручју рогатичке општине било је преко 80 % неписмених становника. У једној грађанској школи трговачког смјера, двије основне школе у Рогатици и 13 основних школа у селима, било је око 1250 ученика и 25 учитеља и наставника.

У току рата уништено је 13 школских  зграда, а једино су остали објекти основних школа у Рогатици и Жепи. Ослобођење није затекло ни једног просвјетног радника на подручју Општине.

Одмах послије ослобођења народна власт и друштвено – политичке организације започеле су  акције описмењавања и просвјећивања народа, а такође и обнову попаљених и изградњу  нових школских зграда.

У првим годинама послије рата школе су отваране у сеоским кућама. У многим селима становници су самоиницијативно подизали школске зграде, уз помоћ Народне власти, па су у периоду од 1945. до краја 1962. године обновљене и изграђене 24 школе.

Ова Школа је конституисана као  осморазредна  01. јуна 1958. године. Настала је од бивше Ниже реалне гимназије и Основне школе. Тада је школа добила име народног хероја овог краја Рагиба Џинде. Наредне школске 1958/59. године Школа је имала 885 ученика распоређених у 23 одјељења. То је био почетак њеног организовања. Већ 1962. године, њој су припојене бивше  основне (четвороразредне) школе: Ковањ, Округло, Пешурићи, Подгај, Радава, Ракитница и Враголови, па је школске 1962/63. године  Школа имала 1 856 ученика, распоређених у 51 одјељење.

Посебно је било значајно припајање Основних школа «Мићо Соколовић» Месићи и «Миленко Витомир» Стјенице овој  Школи. Почетком септембра 1973. године, ове двије школе су припојене Основној школи «Рагиб Џиндо» Рогатица. Тако је школске 1973/74. године, Школа имала 2 374 ученика у 84 одјељења и сврстала се међу највеће основне школе у Републици.

За потребе ове школе, у децембру 1975. године, довршена је градња школског објекта Матичне школе у Рогатици, који је изграђен напорима радних људи и грађана овог подручја и Завода за школску изградњу , у акцији «1000 школа».

Самоуправно организовање, на основу Закона о удруженом раду је извршено 13. маја 1977. године, односно тада је Школа конституисана као основна организација удруженог рада у саставу Радне организације основног образовања и васпитања Рогатица. ООУР ОШ „Рагиб Џиндо“ Рогатица, 1977. године имала је сљедећа подручна одјељења: Батово, Брчигово, Месићи, Стјенице, Ковањ, Округло, Осово, Подгај, Ракитница, Вражалице и Враголови.

Школа је постигла изванредне резултате у дугогодишњем креативном и успјешном раду и добила значајна признања и награде. Скупштина општине Рогатица је 1978. године, додјелила Школи Шестосептембарску плакету – највеће признање које се додјељује на Општини, за постигнуте резултате.

На основу цјелокупног рада и постигнутих резултата у васпитно-образовном раду Школа је 1980. године добила републичко признање – награду «Хасан Кикић».

Даљим организационим промјенама, дана 01.01.1984. године, ООУР Основна школа «Суљо Јахић» Борике и ООУР Основна школа «Весо Рацковић» Шљедовићи припојени су ООУР Основној школи «Рагиб Џиндо» Рогатица. Тако је овај ООУР заједно са ООУР Основном школом «Први мај» Жепа и Радном заједницом заједничких служби даље радио у саставу Радне организације, све до 31.08.1991. године. Тада је реорганизацијом основног образовања и васпитања престала да постоји Радна организација и Радна заједница заједничких служби, а ова два ООУР-а (Рогатица и Жепа) се организују као 2 јавне установе, на подручју наше Општине.

Основна школа «Рагиб Џиндо» Рогатица, 1991. године је имала у саставу Матичну школу и 20 подручних одјељења: Стјенице, Месићи, Ковањ, Подгај, Ракитница, Враголови, Осово, Округло, Батово, Брчигово, Козићи, Мргудићи, Покривеник, Шљедовићи, Берковићи, Борике, Пешурићи, Сјеверско, Стара Гора и Бранковићи.

Укупно у Школи, 1991. године је било 2 360 ученика у 95 одјељења, а у процесу наставе 105 наставника.

Дана, 19.08.1992. године, на сједници СО Рогатица, донијета је Одлука о промјени имена Основној школи у Рогатици, тако да од тада Школа носи назив: Основна школа «Свети Сава» Рогатица.

Подручна одјељења: Борике, Стјенице и Жепа, која су сада у саставу наше Школе,  прије су биле самосталне основне школе, под називом: Основна школа „Суљо Јахић“ Борике, Основна школа „Миланко Витомир“ Стјенице и Основна школа „Први мај“ Жепа.

Сво вријеме, наша Школа је била носилац културног и спортског живота наше

Општине. Радници Школе, као руководиоци многих акција су дали пуни допринос развоју Локалне заједнице.

Наша Школа данас је конституисана од 1 Централне  школе и 4 Подручна одјељења: Борике, Бранковићи, Стјенице и Жепа.

Настава у Централној школи Рогатица организована је у двије смјене.

У школској  2015/2016. години, наставу  похађа 821 ученик распоређени у 43 одјељења.