Обавјештавамо родитеље да ће се евидентирање дјеце дорасле  за упис у први разред вршити од 10. до 26. марта 2021. године.

          У први разред уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година и дјеца рођена 2014. године која нису уписана у школу у текућој школској години. На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Документација потребна за упис дјетета у први разред је:

  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
  • Увјерење о пребивалишту (ципс) за дијете,
  • Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе,
  • Књига за праћење развоја и учења дјетета, уколико је дијете похађало предшколску установу.

       Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом обавјештавамо родитеље да пријаве дјеце дорасле за упис у први разред могу вршити искључиво телефонском путем или путем мејла сваким радним даном од 7,00 до 15,00 сати.

          Документацију потребну за упис дјеце у први разред родитељи не требају доносити у школу, нити слати поштом. Исту ће доставити када буду доводили дјецу на тестирање код педагога и психолога. О терминима љекарског прегледа и тестирања дјеце дорасле за упис у први разред родитељи ће бити благовремено обавијештени.

          Приликом евидентирања дјеце потребни су сљедећи подаци: име и презиме дјетета, мјесто становања дјетета,  датум и мјесто рођења дјетета и име и презиме родитеља.

         Контакт телефон за пријаву дјеце дорасле за упис у први разред 065/170-223 и мејл адреса os182.pedagog@skolers.org.