Обавјештавамо родитеље дјеце дорасле за упис у први разред основне школе да ће се у Дому здравља “Др Зоран Митровић“ Рогатица обавити систематски преглед дјеце у периоду од 19.04.2021. године до 22.04.2021. године сваког радног дана од 08,00 часова.

          У складу са чланом 58. став 2. и 3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/17, 33/18, 84/19, 35/20 и 63/20), у први разред уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година.  На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

         Тестирање дјеце дорасле за упис у први разред основне школе педагог и психолог школе обавиће према распореду тестирања у периоду од 20.04.2021. године до 17.05.2021.године у складу са препорукама надлежних здравствених установа.

           У складу са чланом 59. став 1. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/17, 33/18, 84/19, 35/20 и 63/20) приликом уписа дјетета у први разред потребно је доставити  документацију:

  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Увјерење о мјесту пребивалишта,
  • Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе,
  • Књига за праћење развоја и учења дјетета, уколико је дијете похађало предшколску установу.

           Термине систематског прегледа и термине тестирања дјеце можете погледати на сљедећим линковима.

Термини систематског прегледа

Термини тестирања