Данас је почела реализација наставе путем јавног сервиса, телевизије Републике Срспке,  за ученике од првог до деветог разреда основне школе из одређених наставних предмета. Реализација наставе ће се одвијати по утврђеном распореду. Наставници ће у кратким инструкцијама (до 15 минута ) дати појашњења садржаја, одређена упутства, задатке, примјер и сл., што ће бити од користи ученицима за учење у кућном амбијенту.

Како би што успјешније савладали наставне садржаје, те имали добру комуникацију ученик/наставник обавезе школе и наставника су:

  • Одјељењске старјешине треба да успоставе контакт са родитељима (старатељима) и обавијесте их о овом начину рада.
  • Наставници треба да прате наставу која ће бити реализована путем РТРС, те да буду доступни за појашњења и пружање потребне помоћи ученицима. Комуникација са ученицима је обавезна након реализованих тема/садржаја програма путем телефона или мејла.
  • На емитованим часовима ученици ће добијати задатке за рад од куће. Наставници ће бити обавезни давати повратне информације ученицима на основу урађених задатака и прегледаних задатака.
  • Комуникација између наставника и ученика може се реализовати путем Оffice 365 налога и алата за школе које имају имплементиран еДневник или путем приватних имејл адреса наставника и ученика за школе које немају имплементиран еДневник.
  • Комуникација се може успоставити и путем друштвених мрежа и сервиса за размјену порука (Viber, WhatsApp). У немогућности кориштења наведеног комуникација се успостаља телефонским путем (СМС поруке или позив).

Ученицима и родитељима ће бити на располагању списак мејл адреса свих наставника на сајту школе ради лакше комуникације током извођења инструктивне наставе.