Обавјештавају се родитељи да ће се пријаве за упис у први разред за школску 2019/2020. годину вршити од 18.фебруара до 18.марта 2019.године. У први разред уписују се дјеца која су рођена закључно са 1.септембром 2013.године и дјеца рођена 2012.године која нису уписана у школу у текућој школској години.

На захтјев родитеља у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година.

Од докумената обавезно приложити:

  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија) и
  • потврда о пребивалишту (ЦИПС) за дијете

Пријаве се врше у просторијама ЈУ Основне школе „Свети Сава“ Рогатица (канцеларија број 6), сваким радним даном од 7,00 до 15,00 сати.