Влада Републике Српске је на сједници одржаној 29.06.2018. године усвојила Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за ученике првог и другог разреда основних школа за школску 2018/2019. годину.

Министарство просвјете и културе обезбједиће бесплатне уџбенике свим ученицима првог и другог разреда основних школа за школску 2018/2019. годину, а Министарство породице, омладине и спорта обезбједиће бесплатне комплете уџбеника  за одличне ученике од трећег до деветог разреда који долазе из породица са четворо и више дјеце.