Обавјештавамо родитеље да ће се евидентирање дјеце дорасле  за упис у први разред вршити од 18. фебруара до 18. марта 2022. године.

          У први разред уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година и дјеца рођена 2015. године која нису уписана у школу у текућој школској години.

          На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

          Уз пријаву потребно је доставити сљедећу документацију:

  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
  • Увјерење о пребивалишту (ципс) за дијете.

         О терминима љекарског прегледа и тестирања дјеце дорасле за упис у први разред родитељи ће бити благовремено обавијештени.

         Пријаве дјеце дорасле за упис у први разред родитељи могу вршити у просторијама школе у канцеларији број 6, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 сати.