Обавјештавамо родитеље да ће се евидентирање дјеце дорасле  за упис у први разред основне школе вршити путем веб странице за еУпис дјеце у први разред основне школе (https://eupis.skolers.org), која је јавно доступна и  родитељи могу  електронским путем пријавити дјецу за упис у школу. У оквиру пријаве, потребно је попунти све тражене податке.  

         Уколико родитељи из неког разлога не пријаве електронским путем дијете за упис у школу,  могу лично доћи у школу и пријавити дијете уз обавезну документацију у папирном облику и то:

  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
  • Увјерење о пребивалишту (ципс) за дијете.

Пријава дјеце траје  до 15.3.2023. године.

          У први разред уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година и дјеца рођена 2016. године која нису уписана у школу у текућој школској години.

          На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

          О терминима љекарског прегледа и тестирања дјеце дорасле за упис у први разред родитељи ће бити благовремено обавијештени.