Чет. јун 1st, 2023

Мисија и визија школе

МИСИЈА

Јачање васпитно-образовне функције школе уз уважавање индивидуалних разлика и развијање позитивног односа ученика и родитеља према школи и друштвеним вриједностима.

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес примјеном нових наставних метода и савремене информациoно-комуникационе технологије у циљу побољшања квалитета наставе, уважавајући  индивидуалне способности ученика.

Желимо постати отворена, интерактивна, иновативна, опремљена, безбједна школа, окренута позитивним трендовима, школа у коју ђаци радо долазе.