Директорица школе Снежана Пјевчевић je у периоду од 14- 16.09.2018. године боравилa у Кончареву (Јагодина, Србија) на позив Академије Филиповић. Наиме, Академија је обиљежавала петнаестогодишњицу рада, а у склопу прославе одржана је конференција са радним називом „Академија Филиповић у служби модерног образовања“. Циљ ове конференције је био окупљање директора, релевантних људи академске заједнице који својим дjеловањем доприносе креирању практичног знања, својим радом и активностима утичу на примјену савремене технологије у процесу учења. Технолошке промjене намећу обавезу укључивања у савремене токове учења, информатичког образовања и примјене стеченог знања у настави. У радном дијелу било је ријечи и о савременим технологијама, електронском дневнику, пројектној настави и другим актуелним темама.