Апликација „Водич кроз занимања“  приказује план уписа у све средње школе у Републици Српској за школску 2019/2020. годину, статистичке податке и описе занимања. Циљ је да се ученицима који завршавају основну школу, олакша увид у план уписа у средње школе и лакши избор будућег занимања. Апликација је доступна на Google маркету.