Суб. јун 3rd, 2023

Административно и техничко особље

Административно-финансијски радник:

Зорица Делипара, економски техничар

Помоћно техничко особље:

 Нада Љубинац,

Милован Обрадовић, домар

Станко Вуковић, ложач

Горан Лелек, ложач

Ненад Гаврановић

Новка Вукашиновић, чистачица-сервирка

Нада Ивановић, чистачица

Драгица Недић, чистачица

Радмила Станишић, чистачица

Финка Лазаревић, чистачица

Миланија Рајић, чистачица

Ковиљка Ашоња, чистачица

Зоран Илић, ноћни чувар

Ковиљка Радојчић, чистачица

Мехмед Поџић, чистачица

Драга Делић, чистачица

Славица Цвијетић, чистачица

Љиљана Ћебић, чистачица